Ga naar de inhoud

Pers & (eigen) media

De activiteiten tijdens het festival zijn niet vrij toegankelijk voor journalisten. We vragen iedereen die opnames wil maken, of dit nu tekst, geluid of beeld betreft, zowel toestemming te vragen bij de infostand van 2.Dh5 ls bij de deelnemers aan de activiteiten waar de opnames gemaakt worden. Met eventuele klachten over de pers kun je terecht bij de infostand.