Ga naar de inhoud

Dylan

Vrijemarkt

Alle producten van de vrije markt worden gemaakt in en gedistribueerd door vrije bedrijven. De medewerkers bepalen daar samen wat en hoe(veel) ze produceren. En wat ze met de opbrengst doen! Regelmatig besluiten ze dan andere sociale projecten te ondersteunen. En wat er over blijft als winst, wordt eerlijk verdeeld. Bovendien gebeurt dit alles met groot respect voor natuur en klimaat. English All products sold at de Vrije Markt (the Free Market) are manufactured and distributed by free companies. The staff there together determine what and how (much) they produce. And what they do with the proceeds! Frequently they decide to support other social projects. And what is left as profit, is fairly distributed. Moreover, all this is done with great respect for nature and environment. You can also link to a more extensive bio/explanation in dutch here. Related to the topic of the meeting, you could mention that although i sell products from free companies which are distributed by free companies, the actual logistics of getting it to the netherlands is largely done through conventional companies which are run like dictatorships. Which is of course rather problematic.

Events