Do not accept the things you cannot change. Change the things you cannot accept ― Angela DavisWhat matters is not to know the world but to change it. ― Frantz FanonIf the climate were a bank, it would have been saved ― Naomi KleinThere is a princess in all our heads: she must be destroyed. ― Laurie Penny

De meeste sessies zijn in het Nederlands. Ongeveer een derde van de sessies zal in het Engels plaatsvinden. De sessies worden gehouden in de taal waar in ze worden aangekondigd. Er zal bij elke workshop gezorgd worden voor een fluistervertaling in de hoek.