Do not accept the things you cannot change. Change the things you cannot accept ― Angela DavisWhat matters is not to know the world but to change it. ― Frantz FanonIf the climate were a bank, it would have been saved ― Naomi KleinThere is a princess in all our heads: she must be destroyed. ― Laurie Penny

2.Dh5 onder de loep (deel 2)

Dit jaar hebben we geprobeerd 2.Dh5 anders vorm te geven. Dit is het tweede deel van onze poging de kritieken die uit de interne evaluatie omhoog kwamen een plek te geven. In het eerste deel hebben we een aantal problemen besproken die werden gesignaleerd afgelopen festival in 2016. Naar aanleiding van deze problemen hebben we … Continued

2.Dh5 onder de loep (deel 1)

Na de interne evaluatie van het afgelopen 2.Dh5-festival begin 2016 in Maastricht zijn we als organisatie in een patstelling terechtgekomen. Het lukte ons na tien jaar 2.Dh5-festival steeds minder goed om aansluiting te vinden bij, of onderdeel te zijn van de bewegingen en strijden van deze tijd. Met name de antiracismebeweging, maar ook de queer … Continued

Stands bij 2.Dh5

Op het festival zal een 2.Dh5 info-stand aanwezig zijn voor verdere (praktische) informatie. Daarnaast vind je bij 2.Dh5 gedurende het hele weekend stands van verschillende organisaties: Fort van Sjakoo Radical book store specialized in libertarian and radical ideas from the first to the fifth world and beyond. We are there to provide you with information … Continued

Toegankelijkheid bij 2.Dh5

Idealiter zou 2.Dh5 geheel toegankelijk zijn voor iedereen. Helaas is dat niet mogelijk door onze beperkte middelen en de beperkingen van de locatie OT301. Mocht je specifieke benodigdheden hebben, neem dan contact met ons op via info@2dh5.nl en dan doen we ons best om er samen uit te komen. Meer over de locatie: Op de … Continued

Vrijwilligers gezocht, geef je op!

Om dit zelf-georganiseerd, low-budget festival te draaien hebben we de hulp nodig van vrijwilligers nodig. Hier vind je meer informatie over wat er als vrijwilliger van je wordt verwacht. Wat vragen we van vrijwilligers? Helpen met opbouwen & afbouwen Bar-shifts draaien De info-stand bemensen Zaal coördineren (voor een dagdeel de sessies een zaal coördineren, contact … Continued

Programma 2018 is rond

Hoe pakken we de stad terug? (Malique Mohamud ovb, Korrie Molenaar – Niet Te Koop, Faircity ovb) Rebel Cities (vreer – Amsterdam Bij1, Fatima Faid – Stadspartij Den Haag, Jelle de Graaf – Piratenpartij Amsterdam) Solidariteitsnetwerken – zelf-organisatie in tijden van precariteit (Roel Griffioen, Eline Arisse – Bond Precaire Woonvormen, Vloerwerk) Digital security: practical knowledge … Continued

Verslag: De Milieubeweging, tijd voor ecalatie?

Deze workshop was bedoelt om de urgentie van een drastisch ingrijpen van de milieubeweging om tegengewicht te bieden tegen het volledig uit de hand lopen van klimaatverandering. De workshop was opgebouwd uit drie onderdelen. Het eerste deel ging in op de constatering dat we momenteel kunnen observeren dat het klimaat in feite al sneller aan … Continued

Report: Hambacher Forest & Ende Gelände

Ende Gelände (EG) A link to their website: https://www.ende-gelaende.org/en/ Last year, 1.300 people joined in to stop the coal mining for a day. This took 1.5 years of organization. ‘Resistance Rheinland’ started 6 years ago as a really small group. They started to organize climate camps and their first acts of civil disobedience. From this, … Continued

Verslag: Klimaatverandering is geen milieukwestie

Genoemde workshop ging niet over het onderwerp klimaatverandering, maar over de perspectieven van samengaan van groepen met verschillende doelstellingen. Om hierover inzocjt te krijgen werden drie interactieve sessies gehouden, waarvan twee met kleine groepen in een spelmoment. Daarna werd een collectieve brainstorm gehouden aan de hand van pictorale voorstellingen. In sessie 1 werden twee personen … Continued

Verslag: Gedemobiliseerde Maatschappij

Inleiding Het lijkt in Nederland steeds moeilijker om mensen te mobiliseren, zeker voor grote militante acties. Dat is problematisch, want acties zijn juist een manier waarop ‘gewone mensen’ zich kunnen verdedigen en verandering kunnen beginnen. – Niet altijd al zo geweest: vroeger waren er veel bezettingen, stakingen, kraakpanden enz. Wat is hier de oorzaak van, … Continued